澳门|足球|即时|比分

                   Academic Council of XTU

                   1. The Seventh Academic Council of Xiangtan University
                   Chairman: Huang Yunqing
                   Vice-chairmen: Luo He'an, Gao Xieping, Wen Weiping
                   Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

                   Wang Xianyou  

                   Wang Xiangqing

                   Wang Jiping   

                   Wen Weiping

                   Fang Shimin   

                   Yin Fucheng   

                   Deng Guojun   

                   Long Zhilin

                   Long Zhilin

                   Long Zhaoyang 

                   Ji Chengming  

                   Xiang Fuyuan

                   Liu Feibin

                   Liu Changgeng

                   Liu Pingle

                   Liu Renren

                   Li Zheng

                   Li Yongchun

                   Li Youxin

                   Li Jianbo

                   Li Suqiong

                   Xiao Zhengzai

                   Xiao Yuelong

                   He Chun

                   Zhang Ping

                   Zhang Hanjun

                   Zhang Quanmin

                   Zhang Junfeng

                   Chen Daixiang

                   Lin Jianguo

                   Ouyang Jianquan

                   Ouyang Xiaoping

                   Luo Wenbo

                   Luo He’an

                   Ji Shuihe

                   Zhou Qi

                   Zhou Youhang

                   Hu Qiang

                   Zhong Jianxin

                   Hong Bo

                   Tao Nengguo

                   Huang Yunqing

                   Huang Mingru

                   Huang Xianzhong

                   Huang Huixian

                   Gong Zhimin

                   Yan Youbing

                   Liang Lizhi

                   Ge Fei

                   Shu Shi

                   Zeng Yicheng

                   Chu Erming

                   Pei Yong

                   Liao Yong’an

                   Tan Songting

                   Xiong Maoxiang

                   Li Qing

                   Yan Jiahua

                   Dai Youzhi

                   Ju Fang

                   A secretariat under the Seventh Academic Committee of Xiangtan University is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

                   2. The Thirteenth Academic Degree Evaluation Committee
                   Chairman: Huang Yunqing
                   Vice Chairman: Wang Jiping
                   Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

                   Wang Xiangqing
                   Wang Jiping
                   Wen Weiping
                   Deng Guojun
                   Long Zhilin
                   Liu Pingle
                   Liu Renren
                   Li Youxin
                   Li Jianbo
                   Xiao Zhengzai
                   Xiao Yuelong
                   Lin Jianguo
                   Ouyang Jianquan
                   Huang Yunqing
                   Yan Youbing
                   Zeng Yicheng
                   Chu Erming
                   Yan Jiahua
                   Dai Youzhi

                   An office under the Thirteenth Academic Degree Evaluation Committee is set up in the Graduate School. Dean of the graduate school concurrently assumes the position of office director.

                   3. The Fourth Learning and Teaching Council
                   Chairman: Liao Yong'an
                   Vice Chairmen: Fang Shimin, Luo Wenbo
                   Members (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

                   Fang Shimin
                   Yin Fucheng
                   Long Zhaoyang
                   Xiang Fuyuan
                   Liu Feibing
                   Li Suqiong
                   He Chun
                   Zhang Hanjun
                   Zhang Quanmin
                   Zhang Junfeng
                   Chen Daixiang
                   Luo Wenbo
                   Zhou Qi
                   Zhou Youhang
                   Tao Nengguo
                   Huang Xianzhong
                   Liao Yong'an
                   Tan Songting
                   Xiong Maoxiang
                   Li Qing
                   Ju Fang
                    
                    
                    

                   An office under the Fourth Learning and Teaching Council is set up in the Office of Academic Affairs. Division chief of the Office of Academic Affairs concurrently assumes the position of office director.

                   4. The Seventh Academic Evaluation and Development Committee
                   Chairman: Luo He'an
                   Vice Chairmen: Ji Shuihe, Pei Yong
                   Members (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

                   Wang Xianyou
                   Long Zukun
                   Ji Chengming
                   Liu Changgeng
                   Li Zheng
                   Li Yongchun
                   Zhang Ping
                   Ouyang Xiaoping
                   Luo He’an
                   Ji Shuihe
                   Hu Qiang
                   Zhong Jianxin
                   Hong Bo 
                   Huang Mingru
                   Huang Huixian
                   Gong Zhimin
                   Liang Lizhi
                   Gei Fei
                   Shu Shi
                   Pei Yong

                   An office under the Seventh Academic Evaluation and Development Committee is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

                   5. The First Academic Ethics Committee
                   Chairman: Wen Weiping
                   Vice Chairman: Li Zheng
                   Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

                   Wang Xianyou
                   Wen Weiping
                   Li Zheng 
                   Li Youxin
                   Zhong Jianxin
                   Huang Mingru
                   Gong Zhimin
                   Ge Fei
                   Shu Shi
                    
                    
                    

                   An office under the First Academic Ethics Committee is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

                                     Super League

                                     game

                                     search for

                                     constellation

                                     Second-hand housing

                                     Application Essentials

                                     constellation

                                     Application Essentials

                                     aviation